Zdravotní pojištění pro OSVČ

Sazba pro zdravotní pojištění

V roce 2019 i 2020 je pojistné na zdravotní pojištění OSVČ 6,75% ze zisku.

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme. Jde jen o to zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku, případně jak vysoké zálohy musíme platit.

Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš hlavní příjem, vedlejší příjem nebo za nás platí pojistné i stát.

Hlavní příjem - musíme platit aspoň minimální zálohu

Měsíčně platíme zálohu, která nám vyšla v posledním Přehledu, ne však méně než je minimální záloha (i když jsme byli třeba ve ztrátě či s podnikáním začínáme):

  do prosince 2019 od ledna 2020
minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 2 208Kč 2 352 Kč

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek nám pojišťovna vrátí.

Vedlejší příjem - bez záloh

Nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Minimálně 0 Kč, maximálně dvanáctinásobek maximální zálohy.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere tehdy, pokud v zaměstnání vyděláme alespoň minimální mzdu , náš zaměstnavatel z ní odvádí pojistné a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Každý měsíc se posuzuje zvlášť, to znamená, že pokud máme některý měsíc méně než minimální mzdu (ne z důvodu nemoci apod.), nahlásíme to na pojišťovně (do 8 dnů) a zaplatíme za ten měsíc pojistné jako při hlavní činnosti.

Pojistné platí i stát

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.

  • student
  • starobní nebo invalidní důchodce, i částečně invalidní
  • žena pečující o malé dítě
  • podrobně § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

nahlásíme to na své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny). Zálohy budeme platit, jen pokud jsme měli v předešlém roce zisk. Minimální záloha není stanovena.

Splatnost zálohy

Záloha je vždy splatná do 8. dne následujícího měsíce. Dnem platby je ale až den, kdy je platby připsána na účet zdravotní pojišťovny.

 

Sociální pojištění pro OSVČ

Zálohy na sociální pojištění

Měsíčně musíme platit zálohu, která nám vyšla v posledním Přehledu. Nemůžeme však platit méně, než je minimální záloha stanovená státem.

Minimální záloha

Minimální měsíční zálohy na sociální pojištění OSVČ platíme tehdy, když s podnikáním začínáme, nebo když nám v přehledu vyšla nižší záloha:

minimální zálohy při 2019 2020
hlavní činnosti 2 388 Kč 2 544 Kč
vedlejší činnosti   955 Kč 1 018 Kč

Pokud máme daňové přiznání odložené na později, platbu sociálního pojištění máme tím pádem odloženu také.

Splatnost zálohy

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 30. dne daného měsíce. Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na správný účet.

Kdy nemusíme platit zálohy

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší a máme nízký zisk, nemusíme zálohy platit.

Sazby daní 2019 a 2020

Sazby DPH:

 

rok 2019

rok 2020
Základní sazba 21 % 21 %
První snížená sazba 15 % 15 %
Druhá snížená sazba 10 % 10 %

Sazba DPFO a DPPO

  rok 2019  rok 2020 
DPFO 15 % 15 %
DPPO 19 % 19 %

Náklady na dopravu

Od 1.1.2009 můžeme uplatňovat výdaje na auto paušálem. Paušál můžeme uplatnit maximálně u tří motorových vozidel, ať už vlastních (zahrnutých nebo nezahrnutých do obchodního majetku) nebo pronajatých.

účel použití měsíční paušál
pracovní 5 000 Kč
pracovní i soukromý 4 000 Kč

Vozidlo, u kterého uplatňujeme paušální výdaj na dopravu je předmětem silniční daně.

Vedení knihy jízd

Knihu jízd nemusíme vést v případě, že používáme auto pro podnikání my a ne naši zaměstnanci a nejsme plátci DPH.

V ostatních případech je třeba knihu jízd vést kvůli předpisům o bezpečnosti práce.

Odkazy

Účetnictví:

Zdravotní pojišťovny:

Instituce, rejstříky a finanční úřady:

Zajímavosti

26.1.2018 EET - téměř beze změn

 

16.1.2018 Daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček - nová pravidla

 

10.1.2018 Kdy a za jakých podmínek můžeme jít do předčasného starobního důchodu?

 

 

8.1.2018 Zvýšení náhrady za delší dočasnou pracovní neschopnost

https://www.novinky.cz/finance/459236-nemocenske-pojisteni-letos-doprovazi-rada-zmen.html

(Zdroj: Novinky.cz)

6.1.2018 Zvýšení daňové slevy na děti

https://www.novinky.cz/finance/459238-letos-si-polepsi-duchodci-i-rodiny-s-detmi.html

(Zdroj: Novinky.cz)