Co Vám nabízíme:

Nabízíme pro malé a střední firmy a neziskové organizace odborné zpracování účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy a celou škálu poradenství, které Vám pomůže lépe se orientovat v ekonomických aspektech podnikání, nedělat zbytečné chyby a dobře hospodařit s penězi

Vedení účetnictví

Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví (daňová přiznání, účetní závěrky, vedení a zpracování účetní agendy, atd.), které mimo jiné zahrnují:

 • Vedení účetnictví pro malé a střední firmy a pro OSVČ
 • Vedení účetnictví pro neziskové organizace
 • Zpracování daňových přiznání – Daně z příjmu právnických a fyzických osob, DPH a kontrolního hlášení k DPH, srážkové daně, silniční daně atd.
 • Zastupování na úřadech
 • Zpracování účetní závěrky
 • Rekonstrukce účetnictví z minulých let
 • Konzultace

Vedení daňové evidence

Nabízíme vedení daňové evidence pro podnikatele (fyzické osoby), kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstřík a zároveň jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč.

Zahrnuje:

 • Vedení příjmů a výdajů
 • Vedení knih o majetku a závazcích
 • Zpracování daňových přiznání – Daně z příjmu fyzických osob, DPH a kontrolního hlášení k DPH, silniční daně, srážkové daně atd.
 • Zastupování na úřadech
 • Rekonstrukce daňové evidence z minulých let
 • Konzultace

Mzdová účetní

Nabízíme komplexní vedení personální agendy a zpracování mezd.

Zahrnuje:

 • personální agenda (vedení personální agendy pro každého zaměstnance, včetně přihlášek a odhlášek zaměstnanců na Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, úřadech práce)
 • Zpracování přehledů pro Okresní správu sociálního zabezpečení
 • Zpracovní přehledů pro zdravotní pojišťovny
 • Zatupování na úřadech
 • Komplexní vedení mezd, včetně exekucí 

Svým klientům garantujeme:

 • Kvalitní a včasné zpracování veškerých podkladů
 • Pečlivost, rychlost a spolehlivost
 • Diskrétnost
 • Maximální vstřícnost

Rubriky: Uncategorized | 1 komentář